La vostra empresa,
la nostra raó de ser

Solucions legals amb una visió tècnica, de negoci i creativa.
Una mirada estratègica i de futur.

Una mirada estratègica i de futur

Som una boutique legal posicionada en l'Advocacia dels Negocis, que prestem assessorament transversal a empreses des de totes les àrees i especialitats.

Saber-ne més

Publicacions

Els beneficis de l’empresa familiar a l’impost sobre successions i donacions i la propietat temporal.

Els fideïcomisos del dret civil català, en els que el testador estableix que els seus béns passin primer a l’hereu fiduciari i després, normalment quan mori aquest, passin als hereus fideïcomissaris, …

Solucions
legals a mida

La Guard sorgeix de la vocació dels seus socis d'oferir serveis jurídics altament qualificats, amb una visió global de negoci, adaptats a les necessitats del client

Saber-ne més
Icon For Arrow-up