La vostra empresa,
la nostra raó de ser

Solucions legals amb una visió tècnica, de negoci i creativa.
Una mirada estratègica i de futur.

Una mirada estratègica i de futur

Som una boutique legal posicionada en l'Advocacia dels Negocis, que prestem assessorament transversal a empreses des de totes les àrees i especialitats.

Saber-ne més

Publicacions

El tribunal suprem estableix doctrina sobre el dret de separació dels socis

Analitzem la recent doctrina del Tribunal Suprem sobre el dret de separació dels socis en les societats de capital. La Sala Civil del Tribunal Suprem resol sobre el moment en què el soci perd la seva …

L'audiència nacional obre la possibilitat de compensar bases imposables negatives mitjançant rectificació d'autoliquidacions

En aquest article analitzem la via oberta per l'Audiència Nacional amb la seva recent sentència de desembre de 2020 per compensar bases imposables negatives mitjançant el procediment de rectificació …

Solucions
legals a mida

La Guard sorgeix de la vocació dels seus socis d'oferir serveis jurídics altament qualificats, amb una visió global de negoci, adaptats a les necessitats del client

Saber-ne més
Icon For Arrow-up