Image
La inconstitucionalitat de l'IS: una clara oportunitat fiscal per a recuperar ingressos indeguts

La inconstitucionalitat de l'IS: una clara oportunitat fiscal per a recuperar ingressos indeguts

30 de setembre 2020

Al present article abordem les recents conclusions del Tribunal Constitucional i les seves conseqüències en relació amb la inconstitucionalitat del Reial Decret llei 2/2016 mitjançant el qual es modificava el règim de pagaments a compte de l'Impost de Societats.

Icon For Arrow-up