Image
Present i futur del procés monitori a Europa i Llatinoamèrica. El paradigma colombià

Present i futur del procés monitori a Europa i Llatinoamèrica. El paradigma colombià

12 de gener 2021

En el present article, s´analitza la recent sentència del TJUE de 19 de desembre de 2019 que exigeix la necessitat d'acompanyar un principi de prova juntament amb el formulari de petició inicial del procés monitori europeu perquè pugui ser examinat per l'òrgan jurisdiccional a fi i efecte d'examinar l'eventual caràcter abusiu de l'import reclamat davant d'un consumidor i l'impacte que tindrà per a una tramitació ràpida d'aquest procediment. Així mateix, l'article també analitza quins són els principals problemes que està experimentant l'aplicació pràctica d'aquest procés a Llatinoamèrica i, en particular, a Colòmbia.

Icon For Arrow-up