Image
El tribunal suprem estableix doctrina sobre el dret de separació dels socis

El tribunal suprem estableix doctrina sobre el dret de separació dels socis

26 de març 2021

Analitzem la recent doctrina del Tribunal Suprem sobre el dret de separació dels socis en les societats de capital. La Sala Civil del Tribunal Suprem resol sobre el moment en què el soci perd la seva condició de tal i el moment en què sorgeix el dret de reemborsament de les participacions del soci separat, aspectes sense regulació en la Llei de Societats de Capital. Així mateix, el Tribunal Suprem es refereix al tractament del dret de reemborsament del soci separat en seu de concurs de creditors.

Icon For Arrow-up