Equip

Un equip de primer nivell, cohesionat i amb habilitats de consens i comunicació

Socis

Juan Pablo Correa

Especialista en dret processal (civil, mercantil i penal econòmic), dret internacional privat, concursal i mitjans alternatius de resolució de conflictes.

Veure el perfil complet
Ricard Gené

Ricard és especialista en temes societaris, adquisicions i fusions d'empreses, dret immobiliari, distribució, agencia comercial i franquícia, entre altres

Veure el perfil complet
Gerard Marata

Gerard és especialista en dret fiscal i tributari, tant en l'àmbit nacional com internacional, i en fiscalitat mediambiental i procediments tributaris.

Veure el perfil complet
Jordi Vilalta

Jordi és especialista en dret fiscal i tributari, transmissió i desenvolupament de l'empresa familiar i planificació del procediment tributari.

Veure el perfil complet

Advocats i Professionals

Juan Botta

Juan és especialista en dret mercantil, contractual i societari, amb una àmplia experiència en l'assessorament a clients nacionals i internacionals, i en l'àmbit de la societat de la informació.

Veure el perfil complet
Maria Carrera

Maria és especialista en dret processal civil i en dret mercantil.

Veure el perfil complet
Ester Montesinos

Ester és especialista en dret processal civil i mercantil, i té una sòlida experiència en l’assessorament precontenciós i contenciós de clients internacionals que formen part de litigis que tenen lloc a la nostra jurisdicció.

Veure el perfil complet
Pilar de Riba

Pilar és especialista en Dret fiscal, i té àmplia experiència en procediments seguits davant l'Agència Tributària i de naturalesa contenciós-administrativa.

Veure el perfil complet
Coral Mata

Coral és especialista en Dret Mercantil i Societari, amb coneixements i experiència en compliment normatiu.

Veure el perfil complet
Anaïs Molina

Anaïs és especialista en màrqueting i gestió d'esdeveniments, així com experimentada en office managing.

Veure el perfil complet
Icon For Arrow-up