Avís legal

1.- Informació general

Aquest Avís Legal conté la informació general i les condicions d'ús d'aquest lloc web (“Lloc Web”) d'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altra normativa aplicable:

Titular: LAGUARD ADVOCATS, S.L.P.
Adreça: Avinguda Diagonal, 601, 7a planta B, 08028 Barcelona
NIF: B-67579003
Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona: Volum 47265, Foli 55, Full núm. B-546571, inscripció 1a. A/e: info@laguardlegal.com

L'accés a aquest Lloc Web suposa l'acceptació per part de l'usuari (“Usuari/s”) d'aquestes Condicions d'Ús. LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. es reserva el dret a introduir, modificar o esborrar en qualsevol moment i sense previ avís als Usuaris, registrats o no, la informació publicada en el Lloc Web.

2.- Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts del Lloc Web, incloent-hi a títol enunciatiu i no limitatiu, la marca La Guard, altres marques o signes distintius, els textos, fotografies, icones, tecnologia i altres continguts, així com el concepte i disseny gràfic i codis font (“Contingut/s”) publicats en el Lloc Web són propietat de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. o de tercers que han llicenciat els Continguts a LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. L'accés i ús d'aquest Lloc Web no suposa cap cessió o llicència als Usuaris de cap dret d'explotació comercial dels Continguts.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. per part de qualsevol tercer, excepte amb una finalitat merament informativa o en els casos expressament autoritzats per LAGUARD ADVOCATS, S.L.P.

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. fa el major esforç per evitar que qualsevol Contingut publicat en el Lloc Web infringeixi drets de propietat industrial o intel·lectual de tercers. Si tot i així algun Usuari o un tercer considera que algun Contingut infringeix algun dret legítim, li preguem que ho notifiqui a LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. amb la informació justificativa que consideri oportuna a fi de poder valorar i resoldre la reclamació.

3.- Condicions d'Ús del Lloc Web
3.1 General

L'Usuari accepta utilitzar aquest Lloc Web d'acord amb la Llei, la informació general abans indicada i les presents Condicions d'Ús.

Excepte en els casos permesos per la Llei o una autorització expressa de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P., els Usuaris s'abstindran de reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament amb finalitats comercials els Continguts, així com modificar-los.

L'ús del Lloc Web amb la finalitat de perjudicar béns o interessos de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. o de tercers, o que tinguin l'efecte d'introduir o distribuir virus o programari nociu, sobrecarregar, danyar o inutilitzar les xarxes, servidors i altres equips o aplicacions informàtiques (Programari) de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. o de tercers és una conducta prohibida que serà perseguida d'acord amb la llei.

3.2 Continguts

Los Contenidos del presente Sitio Web tienen una finalidad meramente informativa y no constituyen asesoramiento legal.

Si el Usuario desea contrastar, ampliar o aplicar cualquier Contenido publicado en el Sitio Web, puede contactar con el equipo de abogados de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. Por tanto, el uso de los Contenidos del Sitio Web por el Usuario con la citada finalidad informativa no constituye ningún contrato de ningún tipo entre el Usuario y LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. y no puede generar ninguna responsabilidad legal para LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. si el Usuario aplica por su cuenta cualquier información o indicación que se pueda deducir de los Contenidos.

3.3 Formularios

Para acceder y navegar por los Contenidos de este Sitio Web no es necesario registrarse. Sin embargo, el uso de determinados servicios y Contenidos puede estar condicionada al previo registro del Usuario a criterio de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. y uso de contraseña privada.

En caso de que sea necesario el registro, los datos facilitados deberán ser exactos, actuales y veraces. El Usuario será responsable de la custodia de su contraseña de acceso y de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran derivarse para el mismo de su uso indebido, debilidad, pérdida, revelación de su contraseña. A estos efectos, el acceso a áreas restringidas y/o el uso de los servicios y Contenidos realizado bajo contraseña se considerará realizado por el Usuario registrado, por lo que el mismo será el único responsable de dicho acceso y uso.

La posibilidad de contactar con LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. a través de este Sitio Web o de utilizar algún servicio o Contenido de este Sitio Web cuyo acceso esté condicionado al registro de Usuario y uso de contraseña, exigirá prestar la conformidad del Usuario al tratamiento de los datos personales que comunique, así como a las demás condiciones indicadas en el aviso de Política de Privacidad y de Protección de Datos Personales [enllaç] de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P.

3.4 Introducció d'enllaços al Lloc Web per part dels Usuaris

L'Usuari que desitgi enllaçar els seus propis llocs web al Lloc Web de LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. ha de tenir en compte que:

(a) Si el lloc web en qüestió té una finalitat comercial, haurà de sol·licitar autorització expressa i escrita.

(b) Si la finalitat és merament informativa, l'Usuari podrà establir lliurement un enllaç a aquest Lloc web.

Per excepció, queda absolutament prohibit enllaçar aquest Lloc Web des de pàgines que difonguin continguts il·lícits, que infringeixin la regulació sobre propietat industrial i intel·lectual, que difonguin continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. es reserva el dret d'exigir a qualsevol tercer l'eliminació d'enllaços a aquest Lloc web que incompleixin les referides restriccions.

4.- Exclusió de responsabilitat
4.1 Relativa als Continguts

LAGUARD ADVOCATS S.L.P. no té l'obligació de comprovar la veracitat, exactitud, idoneïtat, exhaustivitat i actualització dels Continguts facilitats a través del Lloc Web.

Els Usuaris no han de prendre decisions ni dur a terme accions o omissions confiant exclusivament en els Continguts, ja que els Continguts tenen caràcter informatiu i no són un assessorament legal als Usuaris. En conseqüència, LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. no tindrà cap responsabilitat, ja sigui per danys i perjudicis o pèrdues de beneficis, per les accions o omissions que qualsevol Usuari o tercer dugui a terme pel seu compte basant-se en qualsevol dels Continguts sense haver establert prèviament un contracte de serveis d'assessorament legal amb LAGUARD ADVOCATS, S.L.P.

4.2 Relativa a l'accessibilitat al Lloc Web i l'absència d'elements nocius

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. no garanteix que aquest Lloc Web sigui sempre accessible ni la seva plena funcionalitat. No obstant això, si l'Usuari observa algun mal funcionament, li preguem que ho comuniqui a la direcció de correu electrònic indicada en la Informació General.

LAGUARD ADVOCATS, S.L.P. no té l'obligació de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu (Malaware), ja que correspon a l'Usuari disposar d'eines de seguretat informàtica oportunes que li permetin la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, i no es responsabilitza de cap mal produït en els equips de l'Usuari si eventualment existís algun Malaware en el Lloc Web o en algun Contingut publicat en aquest.

5.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

L'ús del present Lloc Web està subjecte a la legislació espanyola i al dret civil de Catalunya, en la mesura en què l'Usuari tingui la condició legal de consumidor.

Per a la interpretació o l'aplicació de les Condicions d'Ús del Lloc Web seran competents els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, o els jutjats i tribunals del domicili de l'Usuari si aquest té la condició legal de consumidor.

Icon For Arrow-up